Lånepengerpådagen.com Lån Gode tips til å få et positivt svar på lånesøknaden

Gode tips til å få et positivt svar på lånesøknadenStatistikken tilsier at veldig mange som søker på forbrukslån får et negativt svar. Dette kan det være flere ulike grunner til, og den gode nyheten er at man kan gjøre noe med det. Klikker man seg inn på www.e24.no, vil man finne lærerike og gode artikler som omfatter lån og gjeld. Det er viktig at man tilfredsstiller minstekravene til bankene for å få innvilget lånesøknaden, og den omfatter en rekke forskjellige faktorer.

Det er viktig at man kan bevise for banken at man klarer å betjene det lånebeløpet man har søkt om, og her er det mange som kommer til kort. Når man søker om et forbrukslån, er dette en lånetype som vanligvis ikke stiller krav til sikkerhet. Dette betyr en høy risiko for banken, og det betyr at det er en rekke punkter som er helt avgjørende for om man får et positivt svar på søknaden.

Stabil jobbsituasjon

En ting som er helt essensielt å ha på plass før man søker om lån, er en stabil jobbsituasjon. Man må kunne vise til en fast inntekt hver måned slik at man har gode forutsetninger til å betale ned på gjelden sin. Pensjon og trygd er også godkjent som inntekt. Banken sjekker også om man har hatt en stabil jobbsituasjon over en lengre periode, og det er en faktor som vil stille søkeren i et godt lys.

Om en ustabil jobbsituasjon har vært en avgjørende faktor for at man har fått avslag på lånesøknaden sin, må man ta grep over situasjonen før man prøver å søke på nytt. Det naturlige vil være å finne seg en jobb som sikrer fast inntekt, noe som umiddelbart vil forbedre kredittscoren. Dette er noe man i mange tilfeller må regne med å bruke litt tid på, da en jobbsøkerprosess ofte kan være lang.

Inkasso og anmerkninger

En annen ting som vil bety et umiddelbart avslag på søknaden, er om man har betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker registrert på seg. Når man har dette registrert på seg, viser det for banken at man som låntaker ikke har kontroll på egen økonomi, og heller ikke evner å betale for seg. Dette sender selvsagt ut et veldig negativt signal, og er noe man må rydde opp i før man tenker på å starte søkeprosessen igjen.

Det første steget for å bedre sjansene sine for å få innvilget lånesøknaden sin, er å ta et oppgjør i kravene som er registrert. Med en gang man har betalt inkassosakene, blir anmerkningene slettet. Det betyr at man har en god sjanse til å forbedre kredittscoren som er avgjørende for at banken skal godkjenne søknaden. Har man en gjeldsordning, betyr det også at man har en aktiv betalingsanmerkning til gjelden er helt utbetalt.

Høy gjeld

Det er enkelt å søke om et forbrukslån, og det er mange som opplever at de samler opp mer gjeld enn det de i utgangspunktet klarer å betjene. Når bankene vurderer lånesøknaden, sjekkes inntekten opp mot det ønskede lånebeløpet. Ofte vil utfallet av vurderingen være at låntaker ikke har et godt nok økonomisk grunnlag til å betjene ny gjeld. Dette fungerer også som en beskyttelse for den som søker om lån over evne.

I et tilfelle hvor man får avslag på lånesøknaden på grunn av for høy gjeld, må man fokusere på å betale ned på nåværende lån. Her er det lurt å sette opp en oversikt over den private økonomien, og se om man kan avse mer penger for å betale ned gjelden raskere. Da kan man prøve å søke igjen når gjeldsnivået er kommet ned på et akseptabelt nivå, slik at banken ser at man har god betjeningsevne.

Sparing og alder

Om man ikke viser evne til å spare penger, sender dette et negativt signal til banken. Det vil gi et inntrykk av at man bruker opp alle pengene man får inn hver måned, og derfor ikke har noe til overs. Setter man av et fast beløp til sparing hver måned, er det et tegn på god betalingsvilje og sunn økonomisk fornuft. Dette ser banken på som positivt, og kan være med på å vippe utfallet til lånesøknaden i riktig retning.

Å vise seg som en god betaler som har kontroll på pengene sine, er veldig positivt. Er man over 30, er sjansen større for at man har noen år bak seg med fast arbeid. Er man ung, er det ofte færre opplysninger å hente når det skal foretas en kredittvurdering. Det er selvsagt ikke mye man umiddelbart kan gjøre for å endre alderen sin, men er man ung kan det være lurt å vente med å søke om forbrukslån.

Still med sikkerhet

  • En medsøker kan øke sjansene for innvilget forbrukslån
  • Høy kredittscore kan gi lavere renter

Selv om forbrukslån i utgangspunktet er lån uten sikkerhet, betyr det ikke at man ikke har mulighet til å stille med garanti. Mange som ønsker refinansiering er ofte i en situasjon der man har mistet kontrollen over gjelden, og ikke kan få lån uten sikkerhet. Noen banker vil være åpne for refinansiering med pant i bolig, og det kan være redningen for mange som sliter med gjeld. Det er lurt å være åpen for ulike muligheter.